Tak dla magazynów energii – nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

piec indukcyjny pomorskie

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne poddana zostaje obecnie gruntownej nowelizacji mającej na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do przepisów obowiązujących w UE. Tekst projektu ustawy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i 9 grudnia 2020 r. został skierowany do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która sporządzi sprawozdanie do 19 stycznia 2021 r., co oznacza, że wejścia w życie istotnych zmian w branży energetycznej możemy spodziewać się już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Jedną z ważniejszych zmian z punktu widzenia rynku odnawialnych źródeł energii jest regulacja rozwoju magazynów energii jako znaczącego elementu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu: „Regulacja ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier, które obecnie uniemożliwiają inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych ze stosowania magazynowania energii elektrycznej.”

Magazynowanie energii elektrycznej na szeroką skalę w przyszłości będzie stanowić kluczowy czynnik usprawniający funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, wpływając z jednej strony na możliwość absorpcji większych wolumenów generacji ze odnawialnych źródeł energii, a z drugiej zaś na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Wsparcie tej technologii ma na celu umożliwienie szybkiej reakcji na zmieniające się zapotrzebowania na moc w KSE, poprawienie warunków napięciowe funkcjonowania sieci, częściowo zastąpi kosztowne inwestycje sieciowe i przede wszystkim pozwoli na poprawę wykorzystania energii ze źródeł OZE o niestabilnej charakterystyce.

Projekt m.in. wprowadza jednolitą definicję magazynu energii elektrycznej oraz magazynowania energii elektrycznej, znosi podwójne naliczanie opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu, określa zasady koncesjonowania oraz wyłącza z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej.

Choć regulacja skupia się na sektorze biznesowym i potencjale inwestycyjnym magazynowania energii, zdecydowanie wychodzi też naprzód wciąż mało popularnemu na polskim rynku rozwiązaniu jakim są domowe magazyny energii. Do tej pory tematyka ta została jedynie częściowo uregulowana w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Biorąc jednak pod uwagę tendencje globalne i ukłon w stronę magazynowania energii w polityce energetycznej, prognozy ulg i dofinansowań dla magazynów energii wydają się wysoce optymistyczne.

piec indukcyjny pomorskie

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.