Budownictwo energooszczędne

Cel programu?

Celem programu jest poprawa jakości powietrza przez ograniczenie emisji CO2 przez zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

magazyn enegii pomorskie

Jakie projekty się kwalifikują

W trakcie trwania programu wybierane są projekty poprawiające jakość powietrza. Projekty jakie podlegają dofinansowaniu – modernizacji energetycznej budynków:

  • szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, a także innych obiektów niż te, w których prowadzona jest całodobowa działalność lecznicza, np. przychodni przyszpitalnych, laboratoriów, budynków technicznych, budynków administracyjnych, sieci ciepłowniczych lokalnie łączących obiekty techniczne (źródła ciepła) z pozostałymi obiektami szpitalnymi, pod warunkiem, że obiekty te wchodzą w skład kompleksu szpitalnego, 
  • obiektów zabytkowych, tzn. takich, które zostały wpisane do Rejestru zabytków lub znajdują się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
  • obiektów sakralnych,
  • budynków towarzyszących zdefiniowanych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz budynki administracyjno – gospodarcze,
  • domów studenckich,
  • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki. 

Formy dofinansowania oraz budżet

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej dotacji lub samej pożyczki. Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 400 000 tys. zł, w tym:

Dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacja) – do 350 000 tys. zł.

Dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczka) – do 50 000 tys. zł.