Budowa i modernizacja linii elektroenergetycznych nN, SN i WN

Elektroenergetyczne linie napowietrzne przesyłowe oraz rozdzielcze prądu przemiennego (wysokiego (WN), średniego (SN) i niskiego napięcia(nN)) są przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej. Zadaniem linii WN 110 kV jest przesyłanie mocy od farm wiatrowych, elektrowni czy stacji transformatorowo-rozdzielczych najwyższych napięć NN/WN (np. 220/110 kV) do stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN (110/15 kV), bądź bezpośrednio do dużych zakładów przemysłowych, których zapotrzebowanie mocy wynosi od około 5 MW do około 150 MW. Zadaniem linii napowietrznych SN 15–30 kV jest przesyłanie i rozdział mocy od stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN (110/15 kV) do stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn (15/0,4 kV) bądź bezpośrednio do średnich zakładów przemysłowych, których zapotrzebowanie mocy wynosi od około 2 MW do 15 MW. Zadaniem linii napowietrznych nN 0,4 kV jest przesyłanie i rozdział mocy od stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn (15/0,4 kV) do małych zakładów przemysłowych lub gospodarstw domowych, których zapotrzebowanie mocy wynosi do 70 kW.

Odległości linii energetycznych od budynków i dróg

Odległości linii energetycznych muszą być uwzględniane w projekcie przebiegu linii i zagospodarowania placu budowy. Linie elektroenergetyczne, które przebiegają w pobliżu dróg powinny być tak zaprojektowane oraz wykonane, aby podczas eksploatacji nie powodowały utrudnień w ruchu kołowym i pieszym, a także nie powodowały utrudnień w utrzymaniu tych dróg, toteż muszą być wykonane zgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu zarządcy drogi.

Projektujemy, budujemy i modernizujemy elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie:

 • realizacji inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź ich wydzielonych części (w tym także ustanowienie służebności i pełne opracowanie zagadnień formalno-prawnych), 
 • realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj („pod klucz”),
 • modernizacji, przebudowy oraz budowy linii napowietrznych wszystkich poziomów napięć (SN, 110 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV), a w szczególności:
  • montaż i stawianie słupów rurowych, kratowych i strunobetonowych,
  • wykonanie fundamentów i uziemień pod słupy, 
  • zabezpieczenie powierzchni słupów przed korozją,
  • usuwanie kolizji i realizacja skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą
  • montaż niezbędnego osprzętu liniowego, łańcuchów izolatorowych,
  • montaż i regulacja przewodów roboczych (w tym wysokotemperaturowych), odgromowych i OPGW.

Linie kablowe NN, SN i WN

 • realizacji inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź ich wydzielonych części (w tym także ustanowienie służebności i pełne opracowanie zagadnień formalno-prawnych), 
 • realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj („pod klucz”),
 • wykonywanie systemów kablowych SN, wykopów i układanie tras kablowych średniego napięcia, montaż muf i głowic SN napowietrznych i wnętrzowych,
 • budowę traktów światłowodowych,
 • wykonywanie systemów kablowych 110 kV, 220 kV i 400 kV, wykonywanie wykopów oraz układanie tras kablowych (w tym także realizacja przewiertów),
 • wykonanie pełnych pomiarów oraz uruchomienie linii kablowych,
 • montaż muf oraz głowic wnętrzowych i napowietrznych.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a odpowiemy na Twoje pytania: biuro@wpenergy.pl