Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacja wodno-kanalizacyjna to powiązany ze sobą zespół elementów, który służy do zaopatrywania w wodę dany obiekt oraz zgromadzania i odprowadzania z niego ścieków. Zarówno dostarczanie wody, jak i odprowadzenie ścieków musi być niezawodne, a instalacja kanalizacyjna musi pracować bezawaryjnie i sprawnie. Dobrze wykonane instalacji wodno-kanalizacyjnej to profesjonalny dobór odpowiednich materiałów oraz urządzeń, a także prawidłowe poprowadzenie rur.

Wodę doprowadza się do domu z sieci wodociągowej przez przyłącze. Instalację wodną trzeba dociągnąć do punktów poboru w łazienkach, WC, kuchni, pomieszczeniach gospodarczych, a także do garażu i pralni. Zwykle oprócz zimnej wody w wielu miejscach potrzebne są też krany z ciepłą.

Rury różnią się średnicą oraz materiałem, z którego są wykonane. Najpopularniej stosowane są rury z tworzyw sztucznych polietylenu, polichlorku winylu oraz polipropylenu. Poszczególne odcinki rur musimy w odpowiedni sposób łączyć. Możemy to uzyskać przez klejenie, zgrzewanie czy spawanie. Podstawowymi elementami wodnej instalacji są kształtki i łączki, które mają za zadanie zmienić kierunek przewodów, łączenie większych średnic z mniejszymi (kształtki i łączki redukcyjne), łączenie odcinków lub łączenie kilku rur. Podstawowymi łączkami są nyple, mufy oraz inne złączki specjalne. W celu zmiany kierunku przepływu służą kolana (45° i 90°), a także łuki o różnych promieniach.

Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków. Gdy nie mamy możliwości podłączenia własnej instalacji kanalizacyjnej do zewnętrznej sieci, ścieki bytowo-gospodarcze musimy gromadzić w bezodpływowych zbiornikach potocznie zwanych szambami lub budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast ścieki opadowe zazwyczaj możemy odprowadzać na teren posesji.

Instalację kanalizacyjną wewnątrz wykonuje się jako grawitacyjną.

Ścieki w domu jednorodzinnym powstają:

  • w kuchni (zmywarka, zlewozmywak);
  • w WC (umywalka, miska ustępowa);
  • w łazience (wanna, umywalka, miska ustępowa, natrysk, pralka, bidet).

Piony kanalizacyjne

Pion jest przewodem głównym, który zbiera ścieki z instalacji sanitarnych za pośrednictwem podejść kanalizacyjnych. Powinien mieć taką samą średnicę na całej swojej długości. Średnica ta musi być także równa średnicy największego podejścia podłączonego do danego pionu. Średnica pionu dla domów jednorodzinnych wynosi standardowo 10 cm. Nad dachem pion zakończony jest wywiewką o średnicy większej lub równej średnicy pionu. W dolnej części instalacji, przed przejściem przewodu odpływowego w poziom kanalizacyjny, należy na pionie zamontować rewizję, która jest wykorzystywana do przetykania zapchanych fragmentów instalacji. Piony prowadzimy na całej ich długości bez zmian kierunku przepływu ścieków.

Hałas w instalacji kanalizacyjnej

Ścieki przepływające w instalacji kanalizacyjnej to źródło hałasu w pomieszczeniach. Aby je zniwelować, zaleca się stosowanie otulin dźwiękochłonnych lub osłon. Źródłem hałasu są ponadto przybory wykonane z blachy, np. zlewozmywaki, wanny. Dlatego należy ustawiać je na elastycznych podkładkach antywibracyjnych, w celu redukcji drgań.