Budowa i modernizacja trafostacji

Budowa własnej trafostacji (stacji transformatorowej) to inwestycja, która pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej. Jest szczególnie opłacalna dla firm, które nie mogą zwiększyć mocy w grupie taryfowej C. Własna stacja transformatorowa oznacza przejście na zasilanie z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Związana z tym zmiana taryfy na grupę taryfową B bezpośrednio wpłynie na obniżenie opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną.

Czym jest stacja transformatorowa?

Stacja transformatorowa (trafostacja, stacja trafo) – stacja elektroenergetyczna, która służy do transformacji średniego napięcia (SN) (na przykład 20 kV, 15 kV) na niskie (nN) (400 V), stąd oznaczenie SN/nN. Jest to zespół urządzeń umożliwiających dystrybucję i podział energii elektrycznej przy zróżnicowanych poziomach napięć.

Elementy stacji transformatorowych:

 1. Transformator (za pomocą tego urządzenia następuje zmiana napięcia przemiennego z wyższego na niższe lub odwrotnie).
 2. Rozdzielnia średniego napięcia SN (średnie napięcie od 1kV do 100 kV).
 3. Rozdzielnia niskiego napięcia nN (niskie napięcie do 1 kV).

Rozdzielnice SN i nN pozwalają na bezpieczne łączenie, rozdział i przerywanie obwodów elektrycznych).

 1. Urządzenia pomocnicze, osprzęt BHP (w zależności od budowy stacji).

Dla jakiego odbiorcy jest skierowana trafostacja?

Stacje transformatorowe są polecane przede wszystkim przedsiębiorstwom, które zużywają sporo energii elektrycznej – więcej niż 350 MWh rocznie. To także rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują zwiększenie mocy przyłączeniowej.

Stacja transformatorowa pozwala zaoszczędzić nawet 50% dotychczasowych kosztów za energię elektryczną. Biorąc pod uwagę rynkową tendencję do coraz wyższych cen prądu, budowa stacji transformatorowej pozwoli zaoszczędzić całkiem sporą sumę pieniędzy.

Kolejną zaletą posiadania własnej stacji transformatorowej jest możliwość zwiększenia mocy przyłączeniowej. To ważne szczególnie w momencie, gdy przedsiębiorca planuje instalację dodatkowych urządzeń w firmie bądź wprowadza ogrzewanie elektryczne. Przekroczenie obecnej mocy przyłączeniowej wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jak wygląda proces inwestycyjny?

Budowę stacji transformatorowej możemy podzielić na kilka etapów:

 1. Złożenie wniosku do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o określenie warunków technicznych oraz kosztów nowego przyłącza średniego napięcia (SN).
 2. Przygotowanie oraz uzgodnienie projektu trafostacji. Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.
 3. Budowa stacji transformatorowej przez wykwalifikowaną ekipę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne oraz niezbędne w tej dziedzinie doświadczenie.
 4. Odbiór techniczny stacji oraz przekazanie jej do eksploatacji.
 5. Oszczędzanie na niższych kosztach dystrybucyjnych.

Jakie rodzaje stacji trafo wykonujemy?

słupowa
montowana na słupach elektroenergetycznych, na specjalnych podestach

kontenerowa
wykonywana jako wolnostojący kontener wyposażony w urządzenia elektryczne

wnętrzowa
przeznaczona do zabudowy w pomieszczeniach krytych

Modernizacja układu pomiarowego

Modernizacja układu pomiarowego to dostosowanie go do obowiązujących zasad. Wymagana jest u klientów, którzy mają stacje transformatorowe starszego typu, bez zdalnej transmisji danych. Dostosowanie stacji, aby miała możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej pozwala klientowi na skorzystanie z liberalizacji rynku energii elektrycznej i dowolny wybór sprzedawcy energii elektrycznej.

Modernizacja układu pomiarowego sprowadza się do instalacji podzespołów takich jak:

 1. Nowy licznik energii elektrycznej.
 2. Modem transmisji danych.
 3. Zegar synchronizacji czasu.

Dodatkowo czasami bywa konieczne montaż nowej tablicy pomiarowej, wymiana przekładników napięciowych i prądowych. Prace te znacząco podnoszą koszt całej operacji.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a odpowiemy na Twoje pytania: biuro@wpenergy.pl