Magazyn energii

system ogrzewania na podczerwień

Korzystanie z zasobów odnawialnych przy produkcji energii niesie za sobą wiele korzyści. Jedną z nią jest produkowana nadwyżka energii, czyli zasób, którego nie jesteśmy w stanie w spożytkować w ramach normalnego zapotrzebowania naszego gospodarstwa domowego lub firmy.

Doskonałym przykładem produkcji nadwyżki energii jest funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej w miesiącach letnich. W trakcie dnia promieniowanie słoneczne szczególnie to w godzinach okołopołudniowych wywołuje znaczny wzrost w produkcji energii, która w tym okresie jest nam potrzebna jedynie w ograniczonym zakresie, bowiem ogrzewani czy też oświetlenie jest używane sporadycznie.

Wykorzystanie nadwyżki energii

Jeśli decydujemy się na pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, warto rozważyć również inwestycję mającą na celu dostosowanie naszego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa to pożytkowania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Dobrym rozwiązaniem jest przystosowanie systemu grzewczego, tak by częściowo wykorzystywał nasz potencjał energetyczny. W ten sposób działa pompa ciepła czy też system grzewcze na podczerwień, które do swojego funkcjonowania potrzebują właśnie energii elektrycznej. Należy pamiętać jednak, że nadwyżka prądu musi być pożytkowana w tym wypadku na bieżąco i nie ma możliwości jej magazynowania.

Net-metering

Jednym z najbardziej popularnych sposób rozdysponowania nadwyżki energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł jest tak zwany net-metering, czyli wprowadzanie nadmiaru energii do sieci elektroenergetycznej dystrybutora. W ten sposób z pozyskanej energii, która trafia do nich z sieci wysokiego napięcia mogą korzystać także nasi sąsiedzi czy pobliskie firmy.

Problem polega na tym, że przy tego typu rozwiązaniu prosument może bezpłatnie odebrać jedynie 70-80% energii wysłanej do sieci dystrybutora, by wykorzystać ją w okresie zmniejszonej produkcji na przykład wieczorami lub w okresie zimowym. Pozostała część wytworzonej energii należy do wyłącznej dyspozycji dystrybutora, który odzyskuje koszty magazynowania i zarabia na wytworzonej przez nas energii.

system ogrzewania na podczerwień

Z punktu widzenia prosumenta magazynowanie prądu w ten sposób oznacza utratę w wysokości 20-30% zmagazynowanej nadwyżki. Podkreślenia wymaga również fakt, że w obecnym stanie prawnym niemożliwa jest sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii przez prosumentów.

Własny magazyn energii

Największy potencjał w zarządzaniu nierówną produkcją energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł ma niewątpliwie samodzielne jej magazynowanie. Przy wykorzystaniu tej technologii wyprodukowane przez nas nadwyżki prądu mogą być wykorzystywane do własnych celów w dowolnym czasie bez straty na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii magazyn energii jest rozumiany jako „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”.

To wciąż mało popularne na polskim rynku rozwiązanie, w krajach Europy zachodniej doskonale się sprawdza. Głównym produktem oferowanym przez wiodących producentów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii czy też Szwajcarii są bateryjne magazyny energii – urządzenia, których koszt zaczyna spadać, podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach z kosztem instalacji fotowoltaicznej.

Ciekawym rozwiązaniem wychodzącym na przeciw potrzebom rynku, jest również instalacja domowego systemu ładowania samochodu elektrycznego, tym samym magazynem energii stałby się nasz samochód.

Wsparcie technologii

Ogromny przyrost instalacji fotowoltaicznych w ostatnich latach, już wkrótce sprawi, że dystrybutorzy energii będą mieli problem z odbiorem nadwyżek od prosumentów. Wynika to z faktu, że polskie sieci dystrybucyjne nie są na to przygotowane na przetwarzanie tak dużych zasobów. Koszty modernizacji i rozbudowy sieci byłyby ogromne, tym samym korzystniejszym rozwiązaniem byłoby wspieranie systemu domowych magazynów energii. Obecnie takie rozwiązanie zapewniło by bilans popytu i podaży, a w przyszłości mogło by stanowić także dodatkowe źródło dochodów dla prosumentów. Tym samym kwestią niedalekiej przyszłości jest uwzględnienie magazynów energii w rządowych programach dofinansowań.

Korzyści wynikające z posiadania własnego magazynu energii

system ogrzewania na podczerwień

Pośród głównych zalet posiadania własnego systemu magazynowania energii należy wymienić przede wszystkim:

  • możliwość przechowywania i wykorzystania w dowolnym czasie energii wyprodukowanej przez własną instalację fotowoltaiczną bez konieczności dokupowania energii;
  • oszczędność poprzez wykorzystanie 100% nadwyżki energetycznej bez start na rzecz osób trzecich;
  • niezależność i samowystarczalność energetyczna;
  • dbałość o środowisko naturalne; 
  • możliwość wykorzystania magazynów energii do ładowania samochodów elektrycznych.

Interesuje Cię opisane wyżej rozwiązanie? Skontaktuj się z naszym doradcą, a dowiesz się jak w pełni wykorzystać potencjał energetyczny Twojego domu lub przedsiębiorstwa.