Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulgą termomodernizacyjną polega ona na odliczeniu od podstawy podatku, wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którym zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają między innymi:

  • montaż kolektora słonecznego
  • montaż instalacji fotowoltaicznej
  • montaż kotła olejowego kondensacyjnego
  • wymiana stolarki zewnętrznej 
  • montaż pompy ciepła
  • koszty materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej
  • wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowe
ogrzewanie na podczerwień pomorskie

Szczegółową listę podlegających wydatków ulgi można zobaczyć w ustawie: Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

ogrzewanie na podczerwień pomorskie

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Przysługuje osobie, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Osobą opodatkowanych podatkiem liniowym, na zasadach ogólnych oraz ryczałtem od przychodów opodatkowanych.

Do budynku jednorodzinnego mieszkalnego zaliczamy: budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiącej pod względem konstrukcyjnym jedną całość.

Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-0 oraz w deklaracji podatkowej.

Do inwestycji systemu fotowoltaiki możecie ubiegać się o różne dofinansowanie, więcej o dofinansowaniach możesz przeczytać na naszym blogu

Doradcy WP Energy z chęcią Ci pomogą! Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego.