Nasze usługi

WP Serwis sp. z. o. o. specjalizuje się w szeregu zadań związanych z instalacjami hydraulicznymi, wykończeniowymi i elektrycznymi. Ciągłe starania są po to, aby dostarczyć jak najlepszą jakość realizowanych usług, a co najważniejsze zadowolenie klienta, które motywuje nas do ciągłego zwiększania sobie poprzeczki.

Z WP Serwis zrealizujesz m.in.:

  • ocieplenia i docieplenia budynku – korzyści wynikające z ocieplenia domu to przede wszystkim spadek kosztów ogrzewania, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wypuszczanych do środowiska, poprawa mikroklimatu pomieszczeń, wyższa szczelność zmniejszająca występujące przeciągi, poprawa paraprzepuszczalności chroniąca dom przed rozwojem grzybów i pleśni, wzrost wartości domu na rynku nieruchomości, a co też ważne lepszy wygląd elewacji naszego budynku,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – korzyści wynikające z wymiany stolarki okiennej i drzwiowej to przede wszystkim ograniczenie wydatków na ogrzewanie związanych ze stratą energii, unikanie przewiewów, lepsza ochrona antywłamaniowa, doświetlenie wnętrz, lepsza izolacja hałasu, poprawa estetyki budynku,
  • wymiana pokrycia dachowego – korzyści wynikające z wymiany poszycia dachowego to także przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej budynku, odporność na przecieki i przewiewy, lepszy wygląd budynku i wyższa wartość nieruchomości,
  • budowa i modernizacja trafostacji – korzyści wynikające z budowy trafostacji to przede wszystkim zredukowanie opłat związanych z dystrybucją energii elektrycznej, wyższa jakość dostaw energii elektrycznej po przejściu na sieć SN, zmniejszenie potencjalnej awaryjności, wysoka skuteczność działania,
  • Budowa i modernizacja linii elektroenergetycznych nN, SN i WN – korzyści to m.in. obniżenie ryzyka wystąpienia awarii energetycznych, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, wpływy do budżetu gminy.
Ponadto ⇩: