WASZ GRANT –PROSUMENT LOKATORSKI

NOWY PROGRAM RZĄDOWY

Państwo uruchamia duży program grantów, uzyskiwanych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023. do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie do 50% instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO (PFR).

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

 •  program wprowadza nowa instytucję – prosumenta lokatorskiego – dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej,
 •  autokonsumpcja energii dotyczyć będzie tylko tej części energii, która zasila część wspólną  (np. światło na klatce schodowej);
 •  prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

CO POKRYJE GRANT?

 • całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela,
 • przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby,
 • Wasz udział w propagowaniu korzystania z tak zwanej Zielonej Energii.

WASZE KORZYŚCI

 • zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii;
 • modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%;
 • dofinasowaniem będą też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.

Informacje na podstawie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wprowadzimy-instytucje-prosumenta-lokatorskiego

Przydomowe turbiny wiatrowe

Przydomowe elektrownie wiatrowe wykorzystują energie kinetyczną wiatru przepływającego przez łopatki, wprawiając w ruch obrotowy oś napędzającą przekładnie. Przekładnia natomiast połączona jest z generatorem który wywarza energie elektryczną. Następnie za pomocą falownika prąd przekazywany jest dalej do sieci.

W niektórych częściach Polski elektrownie wiatrowe opłacają się dużo bardziej niż w innych. Mają na to duży wpływ różnice krajobrazowe poszczególnych regionów. Najlepsze warunki dla przydomowych elektrowni wiatrowych w naszym kraju znajdują się wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz na Suwalszczyźnie.

Przydomowa turbina pozwali nam zasilić urządzenia znajdujące się daleko od przyłączy. Turbina o mocy 500 W pozwoli nam na podpięcie do niej np. pompki w oczku wodnym. Większej mocy turbiny będą dobre dla domków letniskowych, a nawet zasilenia drobnego AGD w domu.

Montaż turbin jest wszechstronny może być zamontowany zarówno na:

 • Maszcie wolnostojącym, szczególnie na terenach rolniczych i w pobliżu dużych zbiorników wodnych,
 • Elewacji budynku,
 • Na dachach budynków.

Przydomowe elektrownie wiatrowe a prawo:

 • W przypadku montażu turbiny wiatrowej bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku, nie musimy zabiegać o dodatkowe zezwolenia,
 • Jeżeli maszt na oddzielnym fundamencie należy upewnić się, że nie wystaje on trzy metry ponad dach naszego domu. Jeżeli wysokość konstrukcji przekroczy ten poziom, elektrownia wiatrowa traktowana jest wtedy jako obiekt budowlany,
 • Przydomowe wiatraki nie podlegają pod „ustawę odległościową”.

Uzyski energii elektrycznej mogą być różne i zależą od konkretnych warunków wietrzności w danym regionie.
Można przyjąć, że przy sprzyjających warunkach wyglądało by to następująco:
1kW – 2,3MWh
3kW – 8MWh
5kW – 15MWh

* NCBR wskazuje, że turbina o mocy 5 kW jest w stanie wyprodukować w ciągu roku od 4 MWh do blisko 9 MWh prądu.
* Turbina 3-5 kw wyprodukuje ok. 7000 kWh rocznie. (Przy założeniu, że będzie pracowała przez 25% dni w roku).
* System hybrydowy złożony z turbiny wiatrowej Ventus Energia ® 1000 Swind i 3 ogniw fotowoltaicznych o mocy 295 W wyprodukuje ok. 3300 kWh rocznie Lubię to11:31

Zalety indywidualnych instalacji wiatrowych:

 • Brak wpływu na środowisko naturalne – instalacja podczas pracy nie emituje żadnych szkodliwych substancji do atmosfery,
 • Darmowa energia elektryczna ,
 • Źródło prądu w miejscach nie posiadających przyłączy elektrycznych,
 • Możliwość sprzedaży nadwyżek do sieci.

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z naszym doradcą, a przygotujemy ofertę i opowiemy na wszelakie pytania.

Czym jest farma fotowoltaiczna i gdzie może powstać?

Farma fotowoltaiczna to nic innego a elektrownia słoneczna, której działanie oparte jest na technologii ogniw fotowoltaicznych połączonych w zespoły o dużej mocy. Do kluczowych czynników odróżniających farmę od instalacji oferowanej prosumentowi należą zajmowana przez farmę powierzchnia, jej moc oraz rzecz jasna koszt całościowy inwestycji. Tym samym proces powstawania elektrowni słonecznej jest dużo bardziej złożony niż sprzedaż i montaż mikro instalacji.

Inwestor lub wykonawca działający na rzecz potencjalnego inwestora musi znaleźć działkę, na której zrealizowane zostanie przedsięwzięcie. Najczęściej następuje to poprzez zawarcie umowy dzierżawy z lokalnym rolnikiem, właścicielem gruntu rolnego o słabszej jakości gleby (klasa IV-VI).

powietrzna pompa ciepła pomorskie

Dlaczego jest to istotne? Farmy fotowoltaiczne jako rozwiązanie proekologiczne mają wspierać rozwój rolnictwa i zapewnić dywersyfikację przychodów rolników, a nie zajmować powierzchnię gruntów świetnie nadających się do uprawy roślin. Z punktu widzenia wykonawcy instalacji, jakość gruntu jest nieistotna, ważne jednak by działka nie była zacieniona (specyfika działania paneli słonecznych) i nie znajdowała się na terenie podmokłym (bezpieczeństwo instalacji elektrycznej).

powietrzna pompa ciepła pomorskie

Kolejnym warunkiem mającym znaczenie dla doboru lokalizacji elektrowni jest powierzchnia pojedynczej działki lub możliwość dzierżawy kilku sąsiadujących działek. Z uwagi na dużą moc instalacji i fakt, że jest to instalacja naziemna konieczna jest spora powierzchnia oraz brak elementów uniemożliwiających postawienie infrastruktury takich jak drzewa, trwałe urządzenia rolnicze czy też zabudowa siedliskowa. W WP Energy oczekujemy by minimalna powierzchnia działki wynosiła 0,5 ha.

Istotnym aspektem z punktu widzenia przyłączenia instalacji do sieci energetycznej i bieżącej obsługi urządzeń jest niewielka odległość do sieci energetycznej średniego napięcia oraz dostęp do utwardzonej drogi.

Konieczność doprowadzenia linii energetycznej oraz utwardzenia drogi dojazdowej znacznie zwiększa bowiem koszty inwestycji i tym samym powoduje, że grunt jest zwyczajnie dużo mniej atrakcyjny dla inwestora.

Zwykle jednym z wymagań wykonawców jest również by działka nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), gdyż utrudnia to proces realizacji przedsięwzięcia. Potencjalny inwestor musi w tym wypadku sprawdzić czy uchwalony przez radę gminy MPZP dopuszcza możliwość powstania tego typu inwestycji na regulowanym obszarze. Rzeczywiście bywa też tak, że istniejące plany wprowadzają ograniczenia co do powstawania instalacji OZE. Nie należy jednak z góry zakładać, że wystąpienie tego rodzaju utrudnienia uniemożliwi dzierżawę gruntu i w następstwie nie dojdzie do budowy elektrowni słonecznej.

WP Energy jako jedna z nielicznych firm an rynku akceptuje do analizy również grunty objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdyż nie boimy się wyzwań i zależy nam na proponowaniu naszym klientom jak najkorzystniejszych dla nich warunków współpracy.

Bo grunt to dobra inwestycja!

powietrzna pompa ciepła pomorskie

Energia wiatrowa w Polsce

Czy wiesz, że energia wiatrowa to drugie najpopularniejsze odnawialne źródło energii na świecie. W Polsce rola turbin wiatrowych jest jeszcze większa – 65% instalacji OZE to wiatraki.

Jeśli chodzi o Polskę, to tutaj pewnym zaskoczeniem może być fakt, że energia z wiatru jest zdecydowanym liderem jeśli chodzi o zainstalowane moce – aż 65% wszystkich instalacji OZE to te wykorzystujące wiatr. Tę przewagę pokazuje porównanie – drugie najpopularniejsze źródło to energia biomasy i biogazu z 19% udziałem w zainstalowanych mocach. Dlaczego właśnie energia z wiatru? Z pewnością duże znaczenie ma fakt, że elektrownie wiatrowe są zwykle dużymi instalacjami, z reguły generują więc też duże moce. Dodatkowo wpływ ma również położenie geograficzne Polski – nienajgorsze pod względem warunków wietrznych. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce opłacalnymi dla produkcji energii z wiatru terenami są Pomorze i Suwalszczyzna – to tam wiatr wieje najmocniej. Na pozostałych terenach siła tego odnawialnego źródła jest słabsza, co może pociągać za sobą mniejszą efektywność instalacji.

Jak działa elektrownia wiatrowa? Produkcja energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej odbywa się za pośrednictwem turbin wiatrowych napędzanych energią wiatru. Gdy wiatr trafia na opór w postaci łopaty turbiny, energia kinetyczna wiatru przekształcana jest w energię mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika.

Plusów korzystania z energii wiatrowej jest wiele. Przede wszystkim, co oczywiste, jest to odnawialne i niewyczerpywalne źródło energii, którego wykorzystanie nie generuje zanieczyszczeń czy odpadów poprodukcyjnych. Zamieniając tradycyjne surowce energetyczne na „zieloną” energię przyczyniamy się również do redukowania emisji CO² do atmosfery.

Energia wiatrowa to jedno z tych odnawialnych źródeł, które ma największy potencjał jeśli chodzi o możliwość zastąpienia paliw kopalnych. Ekologiczne, niewyczerpywalne i bardzo wydajne, jeśli zastosować je w odpowiednich warunkach. Szczególnie istotne wydaje się w najbliższych latach zwrócenie uwagi na rozwój morskich elektrowni oraz upowszechnienie mikroinstalacji, zasilających nawet pojedyncze urządzenia.

Fotowoltaika ważna dla rozwoju rolnictwa

Dlaczego fotowoltaika jest tak ważna dla rozwoju rolnictwa

Fotowoltaika dla rolnika – czy to dobry pomysł? Rozwiązania z zakresu pozskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stają się szczególnie atrakcyjna dla roników. Korzyści te mogą mieć rózne postaci. Z jednej strony chodzi o naturalnie o znaczne ograniczenie wydatków na prąd, które w dobrze prosperującym gospodarstwie potrafią być bardzo wysokie. Z drugiej jednak – to pewna pokusa, aby z uprawy ziemi przerzucić się na produkcję energii elektrycznej. Czyli na dobrą sprawę – uprawę roli zmienić na swoistą „uprawę” energii elektrycznej. Wiąże się to między innymi z zawirowaniami na rynku płodów rolnych czy ciężkimi do przewidzenia warunkami pogodowymi, które źle oddziałują na uprawy, mogące od czasu do czasu powodować nawet znaczące straty. Jednak podczas gdy długotrwałe susze i upały mogą być zabójcze dla upraw, będą zbawienne na przykład dla paneli fotowoltaicznych, za pomocą których produkuje się prąd z promieni słonecznych. Prąd z kolei można przekazywać do sieci – w ten sposób rolnik staje się prosumentem:

 • fotowoltaika – ograniczenie wydatków na energię
 • fotowoltaika zamiast uprawy ziemi (gorszej klasy)

Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii to nie tylko możliwość redukcji kosztów przez obniżenie rachunków za prąd. Rolnicy mogą pójść jeszcze dalej, zmieniając wręcz charakter swojej działalności, co ma swoje korzyści. Produkcja zielonej energii, między innymi z wykorzystaniem paneli PV, może z powodzeniem stanowić alternatywę dla uprawy ziemi. Warto przy tym zauważyć, że nie musi całkowicie jej zastępować, ale może być świetnym uzupełnieniem uprawy ziemi. Panele fotowoltaiczne można wszak instalować na dachach zabudować (których w gospodarstwie rolnym zwykle nie brakuje), ale można również wykorzystać do tego nieużytki rolne, rozlokowując na nich instalacje potrzebne do produkcji prądu. Nawet jeśli podczas długotrwałych letnich upałów część produkcji rolnej ulegnie zniszczeniu, panele fotowoltaiczne i oszczędności z nimi związane – zrekompensują straty. Wszystko zależy od wizji, jaką ma dane gospodarstwo rolne i w jakim stopniu rozłoży akcenty produkcyjne, w większej mierze na uprawę roli czy może na produkcję energii.

Domowy Magazyn Energii

Według ustawy o OZE jest to „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”.

Rozproszone magazyny energii mogą błyskawicznie poprawić niezawodność dostaw, a przy okazji pomóc naszej energetyce w radzeniu sobie z rosnącym udziałem OZE.

Większość przypadków braku zasilania ma swoją przyczynę na ostatnich kilometrach przed licznikiem odbiorcy. Linie i transformatory niskiego napięcia zwykle nie są zdublowane, więc ich naprawa wymaga odcięcia prądu. Największy dostawca – PGE Dystrybucja musiał w 2019 roku wyłączyć zasilanie swoim odbiorcom na średnio prawie godzinę, a dodatkowo przez ponad 3 godziny w roku nie było prądu z powodu przerw nieplanowanych (awarie, zerwanie linii przez wiatr).Magazyny energii u odbiorców mogłyby znacznie poprawić wskaźniki niezawodności sieci Na obszarach najbardziej narażonych na awarie, rozproszone magazyny umożliwiłyby pracę w systemie wyspowym przez kilka godzin. Taki czas zwykle wystarcza na przywrócenie normalnego zasilania. Pamiętajmy, że najdroższa energia to ta niedostarczona.

Warto, więc pomyśleć nad własnym domowym magazynem energii i być niezależnym od dystrybutora.

water falls in the middle of the forest
Photo by Diego Madrigal on Pexels.com

Czy panele fotowoltaiczne należy odśnieżać?

powietrzna pompa ciepła pomorskie

Wraz z nadejściem nowego roku na terenie praktycznie całego kraju zawitała zima, jakiej od dawna nie widzieliśmy – temperatura sporo poniżej zera, intensywne opady śniegu, szadź i zwisające z dachu sople lodu. Istna baśniowa kraina!
I choć zimowy klimat zdecydowanie ma swój urok, towarzyszące mu zjawiska częstokroć utrudniają nam codzienność, konieczne jest regularne odśnieżanie podwórka i pojazdów. Czy ten obowiązek dotyczy również naszej instalacji fotowoltaicznej?
Jak wspominaliśmy w naszym wcześniejszym blogu (hiperłącze: https://wpenergy.pl/2021/01/20/dlaczego-warto-zamontowac-instalacje-fotowoltaiczna-zima/najlepszymi) warunkami do produkcji energii są słoneczne i chłodne dni. W mroźny, lecz słoneczny dzień sprawność modułów PV powinna więc wręcz wzrosnąć. Panele potrzebują jednak jak największej ilości promieniowania słonecznego i tym samym nie mogą być pokryte grubą warstwą śniegu.

Jeśli instalacja fotowoltaiczna została prawidłowo zamontowana zamontowana pod kątem 30-45% najlepiej w kierunku południowym, to przy niewielkich opadach śniegu, pokrywa zgromadzona na panelach będzie się osuwać samoistnie. W słoneczne dni cienka warstwa śniegu szybko więc stopnieje, a panele będą działać bez zarzutu. Jest to więc jeden z mitów dotyczących funkcjonowania instalacji zimą (czytaj więcej: Fotowoltaika zimą – mity i fakty). https://wpenergy.pl/2021/01/11/fotowoltaika-zima-mity-i-fakty/ Co zrobić jednak gdy opady są na tyle intensywne i długotrwałe, że nie dochodzi do regularnego osunięcia się pokrywy śnieżnej, a na powierzchni paneli zalega również zmrożony szron?
Już dwucentymetrowa warstwa śniegu zmniejsza przepuszczalność promieniowania słonecznego do powierzchni panelu PV o około 80%, a przy warstwie 10 cm przepuszczalność obniża się do minimum, praktycznie wyłączając możliwość pracy instalacji. W takich warunkach panele powinny zostać odśnieżone.

powietrzna pompa ciepła pomorskie

Można tego dokonać samodzielnie pod warunkiem, że dostęp do nich jest łatwy i bezpieczny, a wykorzystane przez nas narzędzia nie uszkodzą powierzchni paneli jak i całej konstrukcji montażowej. Śnieg i szron powinien być usuwany mechanicznie za pomocą specjalnej myjki teleskopowej ze ściągaczem wykorzystywanej na przykład przy myciu okien. Odśnieżanie powinno mieć miejsce przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, tak  by pokrywa śnieżna miała możliwość osunięcia się przy naszej delikatnej ingerencji.
Zdecydowanie bardziej polecamy jednak skonsultować konieczność odśnieżania ze specjalistą i zlecić tę czynność profesjonalnej ekipie, która posiada niezbędne doświadczenie i odpowiedni sprzęt. W ten sposób zapewnimy sprawność naszej instalacji w niesprzyajających warunkach pogodowych, a też uchronimy ją przed nieporządanymi uszkodzeniami mechanicznymi. 

Instalacja fotowoltaiczna – jak długo nam posłuży?

Kluczową cechą odnawialnych źródeł energii jak już sama ich nazwa wskazuje jest fakt, że nawet długotrwałe ich wykorzystywanie przez dużą grupę beneficjentów nie wiąże się z ryzykiem deficytu, ponieważ ich zasób nieustannie się odnawia. Najbogatszym źródłem energii odnawialnej jest promieniowanie słoneczne, wykorzystywane w zjawisku konwersji fotowoltaicznej. Teoretycznie więc, decydując się na instalację paneli PV, których technologia opiera się właśnie na tym zjawisku, możemy zapewnić swojemu domostwu niewyczerpany dostęp do energii elektrycznej, a jedynym ograniczeniem czasowym jest żywotność naszej instalacji.

Ile wynosi cykl życia instalacji fotowoltaicznej i co wpływa na jej trwałość i wydajność? Sprawdźmy to!

powietrzna pompa ciepła pomorskie

Żywotność paneli fotowoltaicznych

Szacowana utrata wydajności instalacji fotowoltaicznej wynosi od 0,5% do 0,7% rocznie, a producenci zapewniają zwykle 25 lat tak zwanej gwarancji energetycznej, co oznacza, iż po upływie tego okresu panele zachowają sprawność na poziomie 80% mocy pierwotnej. Zjawisko stopniowej utraty efektywności jest całkowicie naturalne bez względu na zastosowany materiał czy technologię.

Najstarszy system fotowoltaiczny w Europie został zainstalowany w 1982 roku w Szwajcarii i pomimo, że ówcześnie zastosowaną technologię należy uznać już za wysoce archaiczną, średni spadek wydajność instalacji po 35 latach funkcjonowania oceniono na 0,62% w skali roku.

Bezpiecznie można więc założyć, że obecnie skuteczny okres działania paneli fotowoltaicznych powinien wynieść około 30 lat.

Od jakich czynników zależy wydajność i trwałość instalacji?

Po pierwsze, fotowoltaika to wciąż stosunkowo nowa technologia i wiele zależy od procesu produkcyjnego konkretnego typu oraz marki paneli. Komponenty powinny zostać wykonane z najwyższej jakości materiałów i nie zawierać wad fabrycznych, tak by zapewnić odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Warto więc zdecydować się na panele od renomowanych producentów zapewniających odpowiednio długi okres gwarancji.

Kolejną istotną kwestią jest profesjonalny montaż paneli PV. Optymalna realizacja powinna uwzględniać nie tylko zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego, ale też konstrukcję dachu oraz kierunek i kąt padania promieni słonecznych jak i zindywidualizowany dobór elementów konstrukcji, tak by zapewnić maksymalną wydajność instalacji i zagwarantować jej wytrzymałość.

Co do zasady instalacja nie wymaga szczególnej konserwacji, jej stan powinien być jednak monitorowany w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych takich jak grad, intensywne opady śniegu i silny wiatr. Warto zadbać również o czystość ogniw PV w okresie suszy, kiedy to mogą pokryć się pyłem, co może prowadzić do spadku wydajności. Istotną kwestią jest również zapewnienie dobrego stanu technicznego inwertera i okablowania całości systemu, tak by energia słoneczna zgromadzona przez ogniwa mogła skutecznie zostać przekształcona w energię elektryczną dla naszego gospodarstwa domowego.

powietrzna pompa ciepła pomorskie

Dlaczego warto zamontować instalację fotowoltaiczną zimą?

piec indukcyjny pomorskie

W społecznej świadomości dość mocno ugruntowało się założenie, że wszelkie roboty budowlane, prace remontowe czy też ogólnie rzecz ujmując inwestycje dotyczące zewnętrznej części naszego domostwa lepiej wykonywać wiosną czy też latem. 

Głównymi czynnikami przemawiającymi za tym przekonaniem jest wyższa temperatura powietrza i mniejsze opady atmosferyczne, które rzeczywiście przy niektórych rodzajach prac budowlanych mają istotne znaczenie. 

Jednak jak już wspominaliśmy w naszym ostatnim artykule instalacja fotowoltaiczna z powodzeniem może być montowana w sezonie zimowym, a jej wykonanie w pierwszym kwartale roku może być nawet t bardziej opłacalne niż w miesiącach letnich. Dlaczego?

Warunki atmosferyczne

Najlepszymi warunkami do produkcji energii są słoneczne i chłodne dni. Rzecz jasna panele fotowoltaiczne potrzebują jak największej ilości promieniowania słonecznego, nie mogą być więc pokryte grubą warstwą śniegu. Jednak same niskie temperatury znacznie zwiększają sprawność modułów PV. W lokalnym klimacie miesiącami z niskim współczynnikiem opadów śniegu, lecz nadal stosunkowo niewielkimi temperaturami są marzec, kwiecień i maj. Najwyższa liczba godzin słonecznych przypada natomiast w okresie od maja do sierpnia. Jeśli więc nasza instalacja ma w pełni wykorzystać solarny potencjał energetyczny regionu w którym mieszkamy powinna być zainstalowana do końca marca.

Bilans energetyczny

Nadwyżka prądu wyprodukowana w miesiącach wiosennych i letnich trafia do sieci energetycznej lub naszego własnego magazynu energii i może być z powodzeniem wykorzystana w okresie zimowym,  zwłaszcza w grudniu i styczniu, gdy światła słonecznego jest najmniej. Nie oznacza to jednak, że nasza instalacja nie będzie produkować energii zimą, po prostu zwiększone zapotrzebowanie (doświetlanie i ogrzewanie pomieszczeń) zostanie pokryte zarówno z bieżącej produkcji jak i energii zmagazynowanej.

piec indukcyjny pomorskie

Warto wspomnieć, że posiadanie własnego magazynu energii jest rozwiązanie znacznie korzystniejszym niż czyli wprowadzanie nadmiaru energii do sieci elektroenergetycznej dystrybutora. W ten sposób wyprodukowana nadwyżka energii może być w pełni wykorzystana do własnych celów w dowolnym czasie bez straty na rzecz osób trzecich, co ma miejsce w przypadku tzw. net-meteringu.

Względy ekonomiczne

W miesiącach zimowych okres oczekiwania na instalację paneli PV ulega znacznemu skróceniu, a doradcy handlowi mogą zaproponować jeszcze lepsze warunki zawarcia umowy.

Profesjonalne ekipy monterskie bez problemu poradzą sobie z instalacją paneli PV nawet w miesiącach zimowych, o ile warunki atmosferyczne pozwolą na przeprowadzenie prac przy zachowaniu zasad BHP. Instalacja fotowoltaiczna montowana jest na metalowym stelażu przytwierdzonym do dachu lub podłoża w sposób niewymagający termicznego utwardzenia komponentów, tym samym nie jest konieczna wysoka temperatura czy też niski poziom wilgotności powietrza.

Warunki zewnętrzne takie jak powszechna tendencja ograniczenia inwestycji budowlanych w miesiącach zimowych czy kryzys gospodarczy wywołany pandemią, mają istotny wpływ na zmniejszenie podaży na dobra ekonomiczne takie jak inwestycja w odnawialne źródła energii. Firmy z branży fotowoltaicznej oferują, więc swoim klientom wiele korzystnych rozwiązań finansowania, a także liczne rabaty na usługi bardzo dobrej jakości. Realizując przedsięwzięcie konsumenci mogą ponadto skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz programów Mój Prąd i Czyste Powietrze.

Podsumowując, spotkanie z naszym doradcą handlowym i wykonanie bezpłatnego audytu energetycznego jak najszybciej się po prostu opłaca. Jeśli podpiszą Państwo umowę w pierwszym kwartale roku, Wasza instalacja zostanie zamontowana w krótkim czasie, przystępnej cenie i zacznie produkować energię elektryczną w najbardziej efektywnym okresie roku.

Zachęcamy do kontaktu już dziś!

Fotowoltaika zimą – mity i fakty

Charakterystyczną cechą klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego, w którego to strefie znajduje się Polska są przede wszystkim rozpoznawalne pory roku. W ciągu ostatnich lat stopniowo dochodzi do ich zatarcia, a kalendarzowa zima przypomina raczej późną jesień lub wczesną wiosnę. Obecne prognozy wskazują jednak, że już wkrótce do naszego kraju zawita mroźna i śnieżna zima. Jak w takich warunkach klimatycznych radzą sobie panele fotowoltaiczne? Czy w Polsce instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją opłacalną? Przyjrzyjmy się najbardziej powszechnym mitom i skonfrontujmy je z faktami.

piec indukcyjny pomorskie

Mit: Instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii, gdy temperatura powietrza jest wysoka.

Fakt: Instalacja fotowoltaiczna czerpie energię z promieniowania słonecznego, a nie wysokiej temperatury powietrza, tym samym produkcja energii elektrycznej w zimowy słoneczny dzień pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Ponadto niska temperatura korzystnie wpływa na działanie paneli PV, a obecnie wykorzystywana technologia pozwala na wydajną pracę instalacji nawet w temperaturze dochodzącej do -40 stopni Celsjusza.

Mit: Zimą na pewno będę musiał dopłacać za prąd uzyskany od dostawcy energii.

Fakt: W miesiącach letnich, gdy dzień jest dłuższy a nasłonecznienie większe, instalacja produkuje zwykle więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie Twojego gospodarstwa domowego. Wyprodukowania nadwyżka jest przekazywana do sieci energetycznej i możesz odebrać ją zimą, w okresie obniżonej produkcji. Należy jednak pamiętać, że prosument bezpłatne odzyskać może jedynie 70-80% energii wysłanej do sieci dystrybutora. Warto zatem rozważyć magazynowanie energii na własną rękę przy pomocy magazynu energii lub domowej stacji ładowania samochodu elektrycznego.

Mit: Panele fotowoltaiczne trzeba regularnie odśnieżać.

Fakt: Pokrywa śnieżna w zależności od regionu kraju występuje od 40 do 100 dni w roku, zwykle w okresie między grudniem a marce, rzadko kiedy jest ona na tyle zwarta i trwała by blokować dostęp promieni słonecznych. Śnieg zgromadzony na panelach PV w bardzo niewielkim stopniu wpływa na ich funkcjonowanie, a instalacja prawidłowo zamontowana pod kątem 30-45% powoduje samoistne osuwanie się zgromadzonego na panelach śniegu. Dodatkowe odśnieżanie nie jest więc konieczne.

Mit: Instalacji fotowoltaicznej nie można montować zimą.

Fakt: Jedynym przeciwskazaniem do montażu paneli PV są skrajnie niesprzyjające warunki atmosferyczne takiej jak silny wiatr lub intensywne opady śniegu. Łagodne zimy, które występują w Polsce już od kilku lat sprzyjają nawet bardziej złożonym procesom budowlanym, a montaż instalacji przez profesjonalną ekipę przestrzegającą zasad BHP z pewnością zostanie zrealizowany bezpiecznie i sprawnie.

Reasumując, nie warto wierzyć w upowszechnione mity na temat funkcjonowania fotowoltaiki zimą, a wszelkie pojawiające się wątpliwości skonsultować z naszymi specjalistami, którzy doradzą Państwu w oparciu o fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie.