system ogrzewania na podczerwień

WP Energy Sp. z o.o. oferuje zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych pod budowę farmy fotowoltaicznej. 

Jakie warunki musi spełniać działka?

 • grunt rolny klasy IV-VI,

 • powierzchnia minimum 0,5 ha,

 • również teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

 • maksymalnie 400 m do linii energetycznej średniego napięcia,

 • dostęp do utwardzonej drogi,

 • obszar niezadrzewiony i niezalewowy.

Jakie są korzyści z dzierżawy?

 • dochód niezależny od warunków klimatycznych, wyższy niż w przypadku z uprawy gruntu o niskiej klasie gleby lub dzierżawy na cele produkcji rolnej,

 • okres dzierżawy wynosi 29 lat lub więcej, tym samym jest to stabilna forma dochodu przez lata,

 • rozwiązanie nieinwazyjne i proekologiczne, nie powoduje emisji hałasu czy zanieczyszczeń.

Zainteresowany? Skontaktujemy się z Tobą!  Nasze rezultaty

  system ogrzewania na podczerwień

  600 działek pozyskanych pod budowę farm fotowoltaicznych

  system ogrzewania na podczerwień

  Średnio 300 działek poddawanych analizie miesięcznie

  system ogrzewania na podczerwień

  600 MW łącznej mocy projektów w fazie development