Mój Prąd 4.0: dotacje do fotowoltaiki i magazynów energii elektrycznej i ciepła!

 

Nabór wniosków w programie Mój Prąd 4.0 ruszył 15 kwietnia. Dotacje są dla nowych prosumentów oraz obecnych, którzy porzucą system opustów i wybiorą net-billing. Dofinansowanie do fotowoltaiki wynosi 6-7 tys. zł.

Długo oczekiwany program Mój Prąd 4.0 ruszył w połowie kwietnia. Resort klimatu nie ukrywa, że program Mój Prąd 4.0 ma na celu promowanie nowego systemu rozliczania się prosumentów, czyli net billingu. Ten system ma motywować do zwiększania konsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta i magazynowania jej nadwyżek nie w sieci, tylko w domu.

 

Kto może dostać dofinansowanie z Mojego Prądu 4.0?

Dotacje są skierowane do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net billingu. Dotyczy to nowych prosumentów, którzy złożą wniosek do OSD o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku, ale także obecnych prosumentów, którzy zrezygnują z systemu opustów i od 1 lipca 2022 r. przejdą na net billing. Przypominamy, że taka decyzja jest nieodwracalna.

W tej chwili wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. We wpisanie na naszym blogu opisujemy jak dokładnie taki wnioski złożyć.

O dotacje w programie Mój Prąd dla Twojej instalacji fotowoltaicznej możesz ubiegać się, jeśli:

 • Instalacja jest wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy),
 • Instalacja ma moc 2-10 kW, dopasowaną do potrzeb Twojego gospodarstwa domowego na podstawie danych o energii elektrycznej pobieranej wcześniej z sieci (instalacja powinna produkować energię elektryczną z maksymalnie 20% nadwyżką),
 • Energia elektryczna wyprodukowana przez instalację jest przeznaczona na cele mieszkaniowe,m
 • Wydatki związane z zakupem, montażem, transportem oraz odbiorem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej (oraz ewentualnych dodatkowych elementów do magazynowania ciepła i energii elektrycznej) poniosłeś od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.,
 • Twoja instalacje nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

 

Ile wyniosą dotacje do fotowoltaiki i magazynów energii?

1) Dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

a) dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów wskazanych w pkt. c) ppkt a.-c. ) nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

b) dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt. c) ppkt a.-c., nie więcej niż 7 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

c) dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcje energii elektrycznej w zakresie:

 • magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 • magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł) – nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Kto może skorzystać z programu?

Prosumenci w nowym systemie net-billingowym – zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacjii do sieci od dnia 15.12.2022 r.


Dla Wnioskodawców wskazanych w ust. 1) łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 31 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
2) Dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

a) dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt b) ppkt a.-c., nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

b) dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

 • magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 • magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł) – nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Instalacja PV w systemie net-billing

dofinasowanie do instalacji PV do 7000 zł w przypadku zakupu dodatkowych elementów

dofinasowanie do magazyny energii do 16000 zł

dofinasowanie do magazyny ciepła do 5000 zł

dofinansowanie do systemu HEMS/EMS do 3000 zł

dofinasowanie do instalacji PV do 6000 zł w przypadku zakupu do samej instalacji PV

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do Nas!  Dowiedz się więcej: https://mojprad.gov.pl/