Mój Prąd 4.0: dotacje do fotowoltaiki i magazynów energii elektrycznej i ciepła!

ogrzewanie na podczerwień pomorskie

Nabór wniosków w programie Mój Prąd 4.0 rusza 15 kwietnia. Dotacje są dla nowych prosumentów oraz obecnych, którzy porzucą system opustów i wybiorą net-billing. Dofinansowanie do fotowoltaiki wyniesie 4-5 tys. zł.

Długo oczekiwany program Mój Prąd 4.0 ruszy w połowie kwietnia. Budżet programu wynosi 350 mln zł i będzie pochodził w całości z funduszy unijnych – mechanizmu REACT EU. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło pierwsze informacje o tym, jak zamierza rozdysponować te pieniądze. Resort klimatu nie ukrywa, że program Mój Prąd 4.0 ma na celu promowanie nowego systemu rozliczania się prosumentów, czyli net billingu. Ten system ma motywować do zwiększania konsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta i magazynowania jej nadwyżek nie w sieci, tylko w domu.

Kto może dostać dofinansowanie z Mojego Prądu 4.0?

Dotacje są skierowane do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net billingu. Dotyczy to nowych prosumentów, którzy złożą wniosek do OSD o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku, ale także obecnych prosumentów, którzy zrezygnują z systemu opustów i od 1 lipca 2022 r. przejdą na net billing. Przypominamy, że taka decyzja jest nieodwracalna.

W tej chwili wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. We wpisanie na naszym blogu opisujemy jak dokładnie taki wnioski złożyć.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie MojPrad4.2-1.jpg

Ile wyniosą dotacje do fotowoltaiki i magazynów energii?

Podstawowa zasada jest taka, jak w poprzednich edycjach: dofinansowanie nie może przekroczyć połowy kosztów inwestycji. Dotacja do fotowoltaiki wyniesie 4 tys. zł lub 5 tys. zł przy łączenie paneli słonecznych z dodatkowymi inwestycjami.

Do dodatkowych inwestycji należą: magazyny energii elektrycznej, na które dotacja wyniesie do 7,5 tys. zł oraz magazyny ciepła dofinansowane do 5 tys. zł. Do tego będzie można dostać 3 tys. zł na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS).

W sumie maksymalnie będzie można więc uzyskać 20,5 tys. zł. dotacji z programu Mój Prąd 4.0. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie natomiast dopłat do domowych ładowarek do samochodów elektrycznych.

Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. WP Energy pomoże Państwu w spełnieniu wszystkich powyższych warunków.