Dotacje dla rolnika

Rolnictwo jest bardzo energochłonnym sektorem gospodarki. Energochłonność wynika zarówno z  hodowli  zwierząt jak i uprawy produktów rolnych. Każda z działalności ma swoje procesy co wiążę się  z innym zapotrzebowaniem na energię. Prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa wiąże się z koniecznością inwestycji w urządzenia optymalizujące produkcję oraz pokrycia stale rosnącego zapotrzebowania na energię.

Jakie korzyści z fotowoltaiki

oszczędność energii elektrycznej

większa niezależność energetyczna

zwiększenie rentowności gospodarstwa

dbałość o środowisko

możliwość dofinansowania

większa konkurencyjność produktów

Dotacje dla rolnictwa

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwach rolnych ciągle wzrasta,  jak i ceny prądu. Fotowoltaika to rozwiązanie, które ma przede wszystkim przynieść oszczędności i przyczynić się do rozwoju. Środki, które do tej pory były przeznaczone na pokrycie kosztów energii, gospodarstwo może przeznaczyć na dalsze modernizacje, niezbędne nie tylko dla utrzymania rentowności, ale i zwiększenia zysku z prowadzonej działalności.

Program Agroenergia

Wsparcie obejmuje m.in. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Program realizowany będzie w latach 2019- 2027 r. Zobowiązania, czyli podpisywanie umów, będą podejmowane do 31 grudnia 2025 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Kwota jaką można zyskać to:

  • instalacja o mocy 10-30 kW – do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł,
  • instalacja o mocy 30-50 kW – do 13% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł.

Program “Energia na wsi”​

Budżet programu to aż 1 mld zł, a okres jego realizacji to lata 2022-2030. Pierwszy nabór potrwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia br. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Ubiegający się o wsparcie może liczyć na:

  • dotację do 20 mln zł na beneficjenta.
  • pożyczkę do 25 mln zł na beneficjenta,

Koszty kwalifikowane:

  • dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
  • na elektrownie wodne i biogazownie – dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
  • do magazynu energii – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych.

Ulga inwestycyjna

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego. Ulga polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów na instalację fotowoltaiczną. Należy pamiętać, że ulga ta przyznawana jest po zakończeniu inwestycji oraz, że ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Program „Modernizacja gospodarstw rolnych”​

W ramach programu można uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią, ale także na pompę ciepła. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne może wynieść aż do 150 tys. zł.

Wsparcie wynosi:

  • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,
  • nie mniej niż 30 do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!